49 . 3444 0492
49 . 98502 7012

INFORMATIVOSMUSEU - VISITA SILVANA RICHIT VENDRUSCOLO - 30/11/2018


30/11/2018 - MUSEU VISITAS

O Museu recebeu a visita de Silvana Richit Vendruscolo da cidade de Concórdia/SC no dia 30/11/2018.

Fonte: MUSEUTOPO